Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK955
Název záměru: D35 Úlibice - Hořice, oboustranná odpočívka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínBílsko u HořicBílsko u Hořic
Královéhradecký krajJičínHolovousyHolovousy v Podkrkonoší
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2020 06:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2020
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: HKK955_oznameni.zip (110848 kB) - 19.12.2019 13:04:28
Informace o oznámení: HKK955_infOznam.pdf (143 kB) - 19.12.2019 13:04:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2020
Datum nabytí právní moci: 28.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK955_zjistovaci.pdf (195 kB) - 29.01.2020 06:58:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: