Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1826
Název záměru: I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorBezděkov u Damnova
Plzeňský krajTachovBorLhota u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2017 09:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2017
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: PLK1826_oznameni.zip (34250 kB) - 27.04.2017 11:29:57
Informace o oznámení: PLK1826_infOznam.zip (263 kB) - 27.04.2017 12:03:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2017
Datum nabytí právní moci: 14.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1826_zjistovaci.zip (2329 kB) - 13.06.2017 09:39:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: