Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2174
Název záměru: Netvořice, obchvat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovNetvořiceMaskovice
Středočeský krajBenešovNetvořiceNetvořice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2018 12:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2018
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: STC2174_oznameni.zip (90671 kB) - 03.09.2018 10:09:33
Informace o oznámení: STC2174_infOznam.zip (596 kB) - 03.09.2018 10:07:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2174_zjistovaci.zip (2371 kB) - 02.11.2018 12:34:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: