Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2059
Název záměru: I/3 Olbramovice přeložka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovOlbramoviceOlbramovice u Votic
Středočeský krajBenešovOlbramoviceTomice u Votic
Středočeský krajBenešovOlbramoviceZahradnice
Středočeský krajBenešovVoticeVotice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2017 12:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředistelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.01.2017
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: STC2059_oznameni.zip (52920 kB) - 28.12.2016 14:12:15
Informace o oznámení: STC2059_infOznam.doc (67 kB) - 04.01.2017 08:50:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2017
Datum nabytí právní moci: 29.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2059_zjistovaci.zip (5476 kB) - 20.02.2017 10:14:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Votice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: