Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP497
Název záměru: D3 0301 Praha – Jílové: D0 kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/47
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západJeseniceJesenice u Prahy
Středočeský krajPraha-západJeseniceOsnice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2021 11:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2020
Zpracovatel oznámení: Plevová Ilona Ing.
Text oznámení záměru: MZP497_oznameni.zip (45746 kB) - 28.05.2020 15:23:25
Informace o oznámení: MZP497_infOznam.pdf (217 kB) - 28.05.2020 15:23:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: MZP497_zjistovaci.zip (7228 kB) - 12.01.2021 11:21:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: