Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS528
Název záměru: Výstavba soustavy retenčních nádrží Pastvisko v k. ú. Krokočín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčKrokočínKrokočín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2011 11:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jan Strašák, Krokočín 3, 675 71 Krokočín
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Németh Juraj Ing., CSc.
Text oznámení záměru: VYS528_oznameni.pdf (2848 kB) - 06.04.2011 09:16:35
Informace o oznámení: VYS528_infOznam.pdf (75 kB) - 06.04.2011 09:16:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: VYS528_zjistovaci.pdf (118 kB) - 05.05.2011 10:09:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: