Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9114
Název záměru: Bobová dráha Čeladná
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekČeladnáČeladná
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2015 14:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Conti Real Čeladná, s.r.o., Václavské náměstí 48, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 25733354
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Václavíková Eliška Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Beskydy
Dotčené EVL: Beskydy
Text oznámení záměru: OV9114_oznameni.pdf (783 kB) - 15.03.2011 11:36:54
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV9114_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (519 kB) - 15.03.2011 11:41:07
Informace o oznámení: OV9114_infOznam.pdf (59 kB) - 15.03.2011 11:38:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OV9114_zjistovaci.zip (2089 kB) - 27.05.2011 07:45:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2012
Text dokumentace: OV9114_dokumentace.zip (24039 kB) - 06.08.2012 09:52:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9114_infDokumentace.pdf (57 kB) - 06.08.2012 09:52:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Text posudku: OV9114_posudek.pdf (2178 kB) - 21.11.2012 12:07:18
Informace o posudku: OV9114_infPosudek.pdf (57 kB) - 21.11.2012 12:06:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV9114_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (836 kB) - 21.11.2012 12:06:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9114_zaveryStan.zip (517 kB) - 29.05.2015 14:18:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: