Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Václavíková Eliška Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
79046/ENV/07; 75701/ENV/12, MZP/2017/710/124
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6784/1186/OIP/03
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Kváskovice 17
Bydliště - město: Drážov
Bydliště - PSČ: 387 19
Bydliště - telefon: 383 388 095, 724 520 290
Email: vaclavikova@ametyst21.cz
Poznámka: vlivy na přírodu a krajinu, lokality Natura 2000, biologické hodnocení, SEA pro územní plány
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano