Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC641
Název záměru: Protipovodňová ochrana na Malši pro obec Markt Leopoldschlag
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovDolní DvořištěCetviny
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2013 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JIří Sváček-Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov
IČ oznamovatele: 42399521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2013
Zpracovatel oznámení: Václavíková Eliška Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Horní Malše
Text oznámení záměru: JHC641_oznameni.zip (2437 kB) - 16.04.2013 12:05:03
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC641_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1503 kB) - 16.04.2013 12:05:03
Informace o oznámení: JHC641_infOznam.pdf (419 kB) - 16.04.2013 12:17:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC641_zjistovaci.zip (3773 kB) - 16.05.2013 08:24:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC641_infZjistovaci.pdf (421 kB) - 16.05.2013 09:07:53
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: