Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Volf Ondřej Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/905/05; 11089/ENV/10-299/630/10; 22756/ENV/15-1047/630/15; MZP/2020/630/931
Platnost do: 19.05.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Nebílovy 37
Zaměstnavatel - mesto: Nebílovy
Zaměstnavatel - PSČ: 332 04
Zaměstnavatel - telefon: 604 322 541
Bydliště - ulice: Nebílovy 37
Bydliště - město: Nebílovy
Bydliště - PSČ: 332 04
Bydliště - telefon: 604 322 541
Email: volfond@volny.cz
Poznámka: