Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC477
Název záměru: Řízené splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most - most u Pěkné
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeNová PecPěkná
Jihočeský krajPrachaticeStožecStožec
Jihočeský krajPrachaticeStožecČeské Žleby
Jihočeský krajPrachaticeVolaryChlum u Volar
Jihočeský krajPrachaticeVolaryVolary
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2011 16:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumavy, s.p.o.
IČ oznamovatele: 00583171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC477_oznameni.pdf (1151 kB) - 15.04.2010 08:38:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC477_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (5933 kB) - 15.04.2010 08:38:29
Informace o oznámení: JHC477_infOznam.doc (73 kB) - 15.04.2010 08:28:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHC477_zjistovaci.doc (9145 kB) - 24.05.2010 13:36:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC477_dokumentace.zip (3192 kB) - 16.09.2010 08:18:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC477_infDokumentace.doc (81 kB) - 22.10.2010 07:54:42
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHC477_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (766 kB) - 16.09.2010 08:18:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Braun Václav RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC477_posudek.zip (714 kB) - 17.01.2011 11:46:09
Informace o posudku: JHC477_infPosudek.pdf (229 kB) - 20.12.2010 11:56:43
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC477_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (179 kB) - 20.12.2010 11:56:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC477_inf1VP.doc (75 kB) - 11.01.2011 16:39:36
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC477_zapis1VP.doc (147 kB) - 31.01.2011 10:36:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC477_zaveryStan.pdf (450 kB) - 02.02.2011 16:19:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: