Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Braun Václav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29545/ENV/09-1000/630/09 - 10419/ENV/14-588/630/14; MZP/2019/630/629; MZP/2024/630/680
Platnost do: 23.04.2029
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Borová Lada 109
Zaměstnavatel - mesto: Borová Lada
Zaměstnavatel - PSČ: 384 92
Zaměstnavatel - telefon: 731 531 391
Bydliště - ulice: Borová Lada 109
Bydliště - město: Borová Lada
Bydliště - PSČ: 384 92
Bydliště - telefon:
Email: vabraun.natura@seznam.cz
Poznámka: