Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45099/ENV/06, 108951/ENV/10, 40636/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2721/4692/OEP/92/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EIA SERVIS, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: U Malše 20
Zaměstnavatel - mesto: České Budějovice
Zaměstnavatel - PSČ: 370 01
Zaměstnavatel - telefon: 606 687 268
Bydliště - ulice: Hodějovická 76
Bydliště - město: České Budějovice - Srubec
Bydliště - PSČ: 370 06
Bydliště - telefon:
Email: eia@eiaservis.cz, vyhnalek@eiaservis.cz; vojtav@volny.cz
Poznámka: zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, dřevařský a papírenský průmysl, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, odpadové hospodářství, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano