Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC520
Název záměru: Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeNová PecNová Pec
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáZvonková
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO oznamovatele: 70890650
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2011 11:36
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čurnová Alexandra Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC520_oznameni.zip (16828 kB) - 11.04.2011 09:33:14
Informace o oznámení: JHC520_infOznam.pdf (92 kB) - 10.03.2011 14:40:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHC520_zjistovaci.pdf (291 kB) - 13.04.2011 06:53:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC520_dokumentace.zip (70079 kB) - 16.11.2011 10:59:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC520_infDokumentace.pdf (58 kB) - 16.11.2011 11:36:01
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHC520_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (43392 kB) - 16.11.2011 11:01:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Od předložení dokumentace je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí - kód MZP382