Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Čurnová Alexandra Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
74091/ENV/14, MZP/2019/710/10098
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
39884/ENV/10
Platnost do: 25.05.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EIA SERVIS s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: U Malše 20
Zaměstnavatel - mesto: České Budějovice
Zaměstnavatel - PSČ: 370 01
Zaměstnavatel - telefon: 386 354 942, 606 680 878
Bydliště - ulice: Vrbová 14
Bydliště - město: Dobrá Voda u Českých Budějovic
Bydliště - PSČ: 373 16
Bydliště - telefon:
Email: curnova@eiaservis.cz, vyhnalek@eiaservis.cz
Poznámka: botanika, biologické hodnocení dle z. č. 144/1992 Sb., silniční stavby, zemědělství, obchodní centra, skladovací objekty, přírodovědné posadby, autorizovaný projektant ÚSES, biologický průzkum
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: