Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC774
Název záměru: Technické zařízení pro obsluhu území skládky - biodegradační stanice skládka TKO Vodňany
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyVodňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2016 08:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany
IČ oznamovatele: 49023098
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2016
Zpracovatel oznámení: Čurnová Alexandra Ing.
Text oznámení záměru: JHC774_oznameni.zip (14687 kB) - 03.05.2016 07:53:41
Informace o oznámení: JHC774_infOznam.pdf (1599 kB) - 03.05.2016 07:53:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2016
Datum nabytí právní moci: 11.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC774_zjistovaci.zip (10491 kB) - 11.07.2016 08:31:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: