Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2060
Název záměru: Vodní dílo Lipno I. - Přístav
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovLipno nad VltavouLipno nad Vltavou
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2016 12:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
IČ oznamovatele: 70889953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.03.2016
Zpracovatel oznámení: Čurnová Alexandra Ing.
Text oznámení záměru: OV2060_oznameni.zip (52875 kB) - 09.02.2016 09:18:19
Informace o oznámení: OV2060_infOznam.pdf (216 kB) - 16.02.2016 09:47:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2016
Datum nabytí právní moci: 06.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV2060_zjistovaci.pdf (204 kB) - 01.04.2016 12:26:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: