Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC244
Název záměru: Obchodně společenské centrum "Černý Pelikán" České Budějovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 6
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2008 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MONT TD a.s., Lannova 55/31, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 26019795
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHC244_oznameni.doc (1377 kB) - 12.04.2007 12:46:50
Informace o oznámení: JHC244_infOznam.doc (100 kB) - 13.04.2007 09:15:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC244_zjistovaci.doc (121 kB) - 21.05.2007 13:59:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC244_dokumentace.doc (1603 kB) - 11.02.2008 07:18:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC244_infDokumentace.doc (100 kB) - 15.02.2008 07:44:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC244_posudek.zip (23280 kB) - 26.06.2008 06:29:04
Informace o posudku: JHC244_infPosudek.doc (101 kB) - 26.06.2008 06:29:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC244_inf1VP.doc (92 kB) - 21.07.2008 08:30:55
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC244_zapis1VP.doc (174 kB) - 06.08.2008 15:05:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC244_zaveryStan.doc (302 kB) - 16.09.2008 12:55:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: