Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2027
Název záměru: Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.9;II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovFrymburkFrymburk
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Oznamovatel: UBM-Bohemia 2, s.r.o.
IČO oznamovatele: 63978733
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2019 15:09
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2027_zjistovaci.zip (92 kB) - 14.07.2008 08:47:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2027_dokumentace.pdf (633 kB) - 14.07.2008 08:55:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2027_infDokumentace.doc (45 kB) - 14.07.2008 08:55:37
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV2027_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (20315 kB) - 14.07.2008 10:01:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2027_posudek.zip (1020 kB) - 09.03.2009 15:41:54
Informace o posudku: OV2027_infPosudek.pdf (98 kB) - 09.03.2009 15:41:55
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV2027_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (414 kB) - 09.04.2009 08:29:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2027_inf1VP.doc (319 kB) - 09.04.2009 08:31:44
Zápis z 1. veřejného projednání: OV2027_zapis1VP.pdf (327 kB) - 23.04.2009 12:03:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV2027_zaveryStan.zip (609 kB) - 18.09.2019 15:09:28
Prodloužení stanoviska: OV2027_prodlouzeniStan.pdf (175 kB) - 18.09.2019 15:09:28
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: