Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1400
Název záměru: Horažďovice-Komenského a Třebomyslická ul. a malý městský obchvat
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHoražďoviceHoražďovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2010 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice
IČ oznamovatele: 00255513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1400_oznameni.doc (1265 kB) - 13.05.2009 11:47:38
Informace o oznámení: PLK1400_infOznam.doc (58 kB) - 13.05.2009 11:57:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1400_zjistovaci.zip (379 kB) - 16.07.2009 12:10:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1400_dokumentace.doc (1042 kB) - 13.11.2009 12:36:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1400_infDokumentace.doc (55 kB) - 13.11.2009 13:09:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1400_posudek.pdf (10337 kB) - 27.04.2010 12:50:19
Informace o posudku: PLK1400_infPosudek.doc (53 kB) - 28.04.2010 08:39:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1400_inf1VP.doc (51 kB) - 14.05.2010 07:27:56
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1400_zapis1VP.pdf (58 kB) - 26.07.2010 09:03:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1400_zaveryStan.doc (178 kB) - 26.07.2010 09:05:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: