Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Grúz Jiří RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
8876/ENV/13, 69571/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
85189/ENV/08
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ecological Consulting, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Na Střelnici 48
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 585 203 166
Bydliště - ulice: U Stavu 138
Bydliště - město: Bohuňovice
Bydliště - PSČ: 783 14
Bydliště - telefon: 585 881 089
Email: jiri.gruz@ecological.cz
Poznámka: vodní hospodářství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: