Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK239
Název záměru: Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucBohuňoviceBohuňovice
Olomoucký krajOlomoucBělkovice-LašťanyBělkovice
Olomoucký krajOlomoucBělkovice-LašťanyLašťany
Olomoucký krajOlomoucDolanyDolany u Olomouce
Olomoucký krajOlomoucOlomoucChválkovice
Olomoucký krajOlomoucOlomoucTýneček
Olomoucký krajOlomoucTovéřTovéř
Olomoucký krajOlomoucŠtarnovŠtarnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2020 08:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK239_oznameni.pdf (3406 kB) - 14.12.2006 13:32:27
Informace o oznámení: OLK239_infOznam.doc (47 kB) - 14.12.2006 13:32:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK239_zjistovaci.doc (138 kB) - 22.01.2007 08:47:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK239_dokumentace.pdf (76085 kB) - 04.05.2010 12:00:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK239_infDokumentace.doc (77 kB) - 04.05.2010 12:00:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK239_posudek.pdf (10844 kB) - 18.10.2010 10:52:29
Informace o posudku: OLK239_infPosudek.doc (45 kB) - 18.10.2010 10:52:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK239_inf1VP.doc (46 kB) - 01.11.2010 08:28:04
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK239_zapis1VP.doc (78 kB) - 03.12.2010 09:12:17
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK239_zaveryStan.doc (171 kB) - 04.01.2011 08:43:24
Prodloužení stanoviska: OLK239_prodlouzeniStan.docx (39 kB) - 30.11.2020 08:07:00
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: