Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1325
Název záměru: Plzeň, propojení Karlovarská-Kotíkovská
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2011 14:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ oznamovatele: 00075370
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1325_oznameni.pdf (1811 kB) - 14.07.2008 14:01:44
Informace o oznámení: PLK1325_infOznam.tif (49 kB) - 14.07.2008 14:20:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1325_zjistovaci.zip (1216 kB) - 12.08.2008 10:11:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 1
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1325_dokumentace.zip (20357 kB) - 04.06.2010 08:05:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1325_infDokumentace.pdf (41 kB) - 04.06.2010 08:05:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1325_posudek.pdf (10881 kB) - 29.11.2010 15:00:15
Informace o posudku: PLK1325_infPosudek.doc (53 kB) - 21.12.2010 14:05:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1325_inf1VP.doc (32 kB) - 21.12.2010 14:06:40
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1325_zapis1VP.doc (34 kB) - 28.01.2011 10:17:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1325_zaveryStan.doc (170 kB) - 13.04.2011 13:47:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: