Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Musiol Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35532/ENV/06, 101783/ENV/10, 21569/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2893/326/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Musiol, poradenské služby v oblasti ekolog. vč. provádění studií a projektů
Zaměstnavatel - ulice: Velhartice 183
Zaměstnavatel - mesto: Kolinec
Zaměstnavatel - PSČ: 341 42
Zaměstnavatel - telefon: 376 584 636, 602 450 888, 603 500 778
Bydliště - ulice: Velhartice 183
Bydliště - město: Kolinec
Bydliště - PSČ: 341 42
Bydliště - telefon: 376 584 636, 602 450 888
Email: musiol.pavel@gmail.com
Poznámka: územní plány, ÚSES, ochrana přírody, soudní znalec, biologické hodnocení,
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano