Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1407
Název záměru: Přeložka silnice II/119-obchvat Nýrsko
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyNýrskoBystřice nad Úhlavou
Plzeňský krajKlatovyNýrskoNýrsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2009 13:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Nýrsko, Klatovská 122, 340 22 Nýrsko
IČ oznamovatele: 00255912
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Andělské schody
Text oznámení záměru: PLK1407_oznameni.pdf (2670 kB) - 05.06.2009 08:51:46
Informace o oznámení: PLK1407_infOznam.doc (57 kB) - 05.06.2009 09:16:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1407_zjistovaci.zip (1608 kB) - 16.07.2009 12:03:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: