Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK334
Název záměru: Rekonstrukce silnice II/221 Merklín - Pstruží
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryMerklínMerklín u Karlových Var
Karlovarský krajKarlovy VaryMerklínPstruží u Merklína
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2008 12:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČ oznamovatele: 70947023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: KVK334_oznameni.pdf (18874 kB) - 01.04.2008 14:02:18
Informace o oznámení: KVK334_infOznam.doc (49 kB) - 26.03.2008 09:52:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: KVK334_zjistovaci.doc (86 kB) - 28.04.2008 11:14:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryObecní úřad Pernink
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: