Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1012
Název záměru: Obchodní centrum Plzeň, U Prazdroje
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2008 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň
IČ oznamovatele: 49197606
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1012_oznameni.zip (25113 kB) - 29.05.2007 09:27:58
Informace o oznámení: PLK1012_infOznam.doc (57 kB) - 29.05.2007 09:32:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1012_zjistovaci.zip (866 kB) - 04.07.2007 10:04:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1012_dokumentace.pdf (610 kB) - 12.09.2007 09:19:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1012_infDokumentace.doc (55 kB) - 12.09.2007 09:28:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1012_posudek.zip (25084 kB) - 28.01.2008 10:01:19
Informace o posudku: PLK1012_infPosudek.doc (53 kB) - 08.02.2008 13:00:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1012_inf1VP.doc (51 kB) - 08.02.2008 12:59:00
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1012_zapis1VP.doc (33 kB) - 05.03.2008 08:52:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1012_zaveryStan.doc (179 kB) - 28.02.2008 12:56:13
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: