Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1375
Název záměru: I/19 křižovatka I/20-Spálené Poříčí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihSpálené PoříčíSpálené Poříčí
Plzeňský krajPlzeň-jihSpálené PoříčíVlkov u Spáleného Poříčí
Plzeňský krajPlzeň-jihŽákavaŽákava
Plzeňský krajPlzeň-městoLosináLosiná u Plzně
Plzeňský krajPlzeň-městoNezbavěticeNezbavětice
Plzeňský krajPlzeň-městoNezvěsticeNezvěstice
Plzeňský krajPlzeň-městoNezvěsticeOlešná u Nezvěstic
Plzeňský krajPlzeň-městoŠťáhlavyŠťáhlavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: ŘSD, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň
IČO oznamovatele: 65993390
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2022 10:25
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Bradava
Text oznámení záměru: PLK1375_oznameni.pdf (8915 kB) - 21.01.2009 10:04:58
Informace o oznámení: PLK1375_infOznam.doc (58 kB) - 21.01.2009 10:16:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1375_zjistovaci.doc (51 kB) - 20.02.2009 11:35:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Spálené Poříčí
PlzeňskýPlzeň-městoMěstský úřad Starý Plzenec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Křenová Zdeňka RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1375_dokumentace.pdf (2566 kB) - 13.12.2010 13:16:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1375_infDokumentace.doc (55 kB) - 13.12.2010 13:29:12
Text vyhodnocení na Naturu 2000: PLK1375_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (877 kB) - 13.12.2010 13:16:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2012
Text posudku: PLK1375_posudek.pdf (10999 kB) - 15.10.2012 08:40:46
Informace o posudku: PLK1375_infPosudek.doc (56 kB) - 15.10.2012 08:40:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1375_inf1VP.doc (29 kB) - 06.11.2012 09:50:33
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1375_zapis1VP.doc (96 kB) - 27.11.2012 10:12:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1375_zaveryStan.doc (152 kB) - 17.12.2012 08:34:34
Prodloužení stanoviska: PLK1375_prodlouzeniStan.pdf (392 kB) - 22.11.2022 10:25:35
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: