Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2058
Název záměru: HOTEL KVILDA, objekt na pozemku p.č. st. 53/1 v k.ú. Kvilda
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeKvildaKvilda
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2015 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GNOSIS spol. s r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 45808244
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2015
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV2058_oznameni.pdf (3691 kB) - 19.10.2015 13:59:30
Informace o oznámení: OV2058_infOznam.pdf (130 kB) - 19.10.2015 13:59:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2015
Datum nabytí právní moci: 12.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV2058_zjistovaci.pdf (254 kB) - 14.12.2015 09:23:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: