Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1352
Název záměru: Rekonstrukce silnice I/19 - úsek Spálené Poříčí -Hořehledy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihSpálené PoříčíHořehledy
Plzeňský krajPlzeň-jihSpálené PoříčíSpálené Poříčí
Plzeňský krajPlzeň-jihSpálené PoříčíTěnovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2008 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Správa Plzeň,
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PLK1352_oznameni.pdf (5398 kB) - 21.10.2008 09:15:10
Informace o oznámení: PLK1352_infOznam.doc (54 kB) - 21.10.2008 09:15:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1352_zjistovaci.zip (200 kB) - 19.11.2008 13:13:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: