Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK521
Název záměru: CS Beton Velké Žernoseky – rozšíření výroby stavebních hmot, výrobní hala pro vibrolis a míchací centrum
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceVelké ŽernosekyVelké Žernoseky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2009 12:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CS-Beton, s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Velké Žernoseky
IČ oznamovatele: 48277586
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ULK521_oznameni.pdf (5381 kB) - 22.12.2008 14:12:26
Informace o oznámení: ULK521_infOznam.doc (32 kB) - 22.12.2008 14:11:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK521_zjistovaci.doc (119 kB) - 19.02.2009 12:39:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: