Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4071
Název záměru: SIMONA Plast-Technik s.r.o., Litvínov / Rekonstrukce objektů a zřízení výroby
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovChudeřín u Litvínova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2009 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ackermann architekti s.r.o., Dobrovského 24, 170 00 Praha7
IČ oznamovatele: 27611671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV4071_oznameni.pdf (2176 kB) - 22.01.2008 12:41:41
Informace o oznámení: OV4071_infOznam.doc (37 kB) - 11.01.2008 12:40:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4071_zjistovaci.doc (32 kB) - 11.03.2008 10:05:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Musiol Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4071_dokumentace.pdf (3632 kB) - 04.09.2008 07:15:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4071_infDokumentace.doc (38 kB) - 04.09.2008 07:15:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petira Oldřich Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4071_posudek.doc (260 kB) - 12.11.2008 09:14:23
Informace o posudku: OV4071_infPosudek.doc (39 kB) - 12.11.2008 09:14:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV4071_zaveryStan.doc (128 kB) - 20.01.2009 11:26:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: