Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1487
Název záměru: Rozšíření zemědělské farmy Všeruby
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceVšerubyVšeruby u Kdyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2010 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Karel a Jaroslava Macánovi, Všeruby 118, 345 07 Všeruby
IČ oznamovatele: 41627172
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Musiol Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PLK1487_oznameni.pdf (3668 kB) - 26.02.2010 09:01:16
Informace o oznámení: PLK1487_infOznam.doc (55 kB) - 26.02.2010 09:43:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1487_zjistovaci.zip (2553 kB) - 23.03.2010 11:26:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: