Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK351
Název záměru: Obalovna živičných směsí Chodov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovChodovStará Chodovská
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2009 07:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HERKUL a. s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno
IČ oznamovatele: 25004638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: KVK351_oznameni.pdf (14176 kB) - 23.07.2008 13:17:46
Informace o oznámení: KVK351_infOznam.doc (49 kB) - 23.07.2008 13:14:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: KVK351_zjistovaci.doc (54 kB) - 25.08.2008 14:27:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovMěstský úřad Chodov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: KVK351_dokumentace.pdf (14290 kB) - 21.10.2008 12:45:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK351_infDokumentace.doc (49 kB) - 19.01.2009 10:39:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK351_posudek.pdf (10928 kB) - 19.01.2009 10:42:00
Informace o posudku: KVK351_infPosudek.doc (51 kB) - 06.02.2009 12:23:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK351_inf1VP.doc (48 kB) - 06.02.2009 12:25:40
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK351_zapis1VP.doc (69 kB) - 27.02.2009 11:21:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2009
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK351_zaveryStan.doc (146 kB) - 27.03.2009 07:39:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovMěstský úřad Chodov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: