Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK557
Název záměru: Výstavba provozu na využití odpadu 19 08 09 v Němčicích nad Hanou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovNěmčice nad HanouNěmčice nad Hanou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2011 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BIODAM s.r.o., Průmyslová 90, 537 01 Chrudim
IČ oznamovatele: 27508617
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: OLK557_oznameni.pdf (1758 kB) - 15.04.2011 10:57:05
Informace o oznámení: OLK557_infOznam.doc (48 kB) - 15.04.2011 10:57:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OLK557_zjistovaci.doc (177 kB) - 23.05.2011 13:37:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: