Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK733
Název záměru: REKREAČNÍ PŘÍSTAV NAPAJEDLA - PAHRBEK
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4;II/10.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínNapajedlaNapajedla
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2017 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství vodních cest ČR
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2014
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: ZLK733_oznameni.pdf (68430 kB) - 02.09.2014 11:24:19
Informace o oznámení: ZLK733_infOznam.pdf (287 kB) - 02.09.2014 11:15:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK733_zjistovaci.zip (2492 kB) - 17.10.2014 09:16:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Napajedla
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2016
Text dokumentace: ZLK733_dokumentace.zip (44018 kB) - 18.12.2015 10:05:47
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK733_prepracovana.zip (50898 kB) - 02.08.2016 11:31:58
Informace o dokumentaci: ZLK733_infDokumentace.pdf (242 kB) - 18.12.2015 10:06:12
Vrácení dokumentace: ZLK733_vraceni.pdf (234 kB) - 03.02.2016 17:14:00
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2017
Text posudku: ZLK733_posudek.zip (16985 kB) - 05.05.2017 07:49:58
Informace o posudku: ZLK733_infPosudek.pdf (150 kB) - 05.05.2017 07:49:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK733_zaveryStan.pdf (501 kB) - 01.08.2017 13:21:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: