Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mertl Alexandr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45335/ENV/06; 50206/ENV/11; 51008/ENV/16; MZP/2021/710/6317
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
961/196/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: M-envi s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Brtnice 357
Zaměstnavatel - mesto: Brtnice
Zaměstnavatel - PSČ: 588 32
Zaměstnavatel - telefon: 777 903 767
Bydliště - ulice: Javorník 62
Bydliště - město: Javorník u Svitav
Bydliště - PSČ: 568 01
Bydliště - telefon: 777 903 767
Email: mertl@iol.cz
Poznámka: technická infrastruktura, průmysl, dopravní stavby, odpadové hospodářství, ovzduší
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano