Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1283
Název záměru: Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínČervené PečkyČervené Pečky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2012 12:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STACHEMA KOLÍN s.r.o., Zibohlavy 1, 280 02 Kolín
IČ oznamovatele: 46353747
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1283_oznameni.DOC (782 kB) - 08.07.2010 12:58:40
Informace o oznámení: STC1283_infOznam.doc (101 kB) - 08.07.2010 12:58:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1283_zjistovaci.doc (252 kB) - 16.08.2010 15:52:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1283_dokumentace.zip (64882 kB) - 14.04.2011 13:20:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1283_infDokumentace.doc (96 kB) - 12.04.2011 09:06:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1283_posudek.pdf (8527 kB) - 12.10.2011 10:54:18
Informace o posudku: STC1283_infPosudek.doc (69 kB) - 12.10.2011 10:54:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1283_inf1VP.doc (66 kB) - 19.10.2011 13:55:14
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1283_zapis1VP.zip (1903 kB) - 28.11.2011 16:54:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1283_zaveryStan.doc (341 kB) - 09.01.2012 12:38:21
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: