Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vurm Karel Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44853/ENV/06; 48425/ENV/11, 45682/ENV/16, MZP/2021/710/4880
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17275/4713/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Karel Vurm - KAREKO
Zaměstnavatel - ulice: Ortenovo náměstí 1488/13
Zaměstnavatel - mesto: Praha 7
Zaměstnavatel - PSČ: 170 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Ortenovo náměstí 1488/13
Bydliště - město: Praha 7
Bydliště - PSČ: 170 00
Bydliště - telefon: 602772093
Email: karel.vurm@volny.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: