Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4149
Název záměru: Výstavba separační linky, Plastigram Industries, a.s.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovSokolovSokolov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2018 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plastigram Industries a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 03219658
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2016
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Text oznámení záměru: OV4149_oznameni.pdf (1249 kB) - 22.08.2016 10:27:51
Informace o oznámení: OV4149_infOznam.doc (59 kB) - 22.08.2016 10:57:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4149_zjistovaci.zip (913 kB) - 20.09.2016 14:51:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4149_infZjistovaci.doc (58 kB) - 20.09.2016 14:51:35
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Text dokumentace: OV4149_dokumentace.pdf (1193 kB) - 13.06.2018 09:15:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_1.7z (31344 kB) - 13.06.2018 09:15:14
Příloha 1 Vyjadreni o souladu záměru s ÚPD
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (80 kB) - 13.06.2018 09:17:09
Příloha 2 Natura a EVL Vyjádření KÚ Karlovarského
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (140 kB) - 13.06.2018 09:17:38
příloha 3 umístění záměru na situaci sirsich vzta
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1863 kB) - 13.06.2018 09:18:41
příloha 4 umístění záměru na leteckém snímku
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (2649 kB) - 13.06.2018 09:19:04
Příloha 5a půdorys haly, strojní dispozice
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (2444 kB) - 13.06.2018 09:19:40
Příloha 5b výrobní linka řezy
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (3073 kB) - 13.06.2018 09:19:59
Příloha 6a Trasa nákladní dopravy v blízkosti areá
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (2349 kB) - 13.06.2018 09:20:12
Příloha 6b Trasa nákladní dopravy z areálu Synthom
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (2651 kB) - 13.06.2018 09:20:27
Příloha 7 Rozptylová studie
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (11277 kB) - 13.06.2018 09:21:03
Příloha 8 akustická studie - protokol měření hluku
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (1846 kB) - 13.06.2018 09:21:21
Příloha 8 akustická studie
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (3594 kB) - 13.06.2018 09:21:56
Příloha 9 Hodnocení zdravotních rizik
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (359 kB) - 13.06.2018 09:22:15
Příloha 10 - ilustrační obrázek RTO
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_14.docx (82 kB) - 13.06.2018 09:22:35
PRILOHA 11 - Vyporadani pripominek ze zjistovacih
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_15.doc (132 kB) - 13.06.2018 09:22:53
Příloha 12 Stanovisko MŽP k záměru z hlediska IPP
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_16.pdf (301 kB) - 13.06.2018 09:23:11
Příloha 13 fotografie stávající nevyužívané haly
OV4149_prilohaDokumentaceDOC_17.docx (855 kB) - 13.06.2018 09:23:28
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4149_posudek.pdf (990 kB) - 19.10.2018 11:16:10
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4149_zaveryStan.pdf (230 kB) - 19.10.2018 11:17:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: