Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3003
Název záměru: Závod Linde Frigera s.r.o. v Mýtě
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyMýtoMýto v Čechách
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2004 14:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MS Architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 62580426
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV3003_oznameni.zip (3321 kB) - 14.08.2003 12:09:43
Informace o oznámení: OV3003_infOznam.doc (39 kB) - 14.08.2003 12:42:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3003_zjistovaci.doc (32 kB) - 06.10.2003 13:22:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV3003_dokumentace.doc (733 kB) - 19.12.2003 10:34:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV3003_infDokumentace.doc (40 kB) - 19.12.2003 10:25:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3003_posudek.doc (746 kB) - 14.04.2004 13:26:07
Informace o posudku: OV3003_infPosudek.doc (35 kB) - 14.04.2004 13:07:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3003_inf1VP.doc (37 kB) - 22.04.2004 12:47:54
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3003_zapis1VP.doc (35 kB) - 11.05.2004 13:06:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3003_zaveryStan.doc (99 kB) - 21.06.2004 07:59:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: