Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Toniková Zuzana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45585/ENV/06; 10208/ENV/14; 45689/ENV/16; MZP/2021/710/6110
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2826/316/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON
Zaměstnavatel - ulice: Průchova 3168
Zaměstnavatel - mesto: Kladno 1
Zaměstnavatel - PSČ: 272 01
Zaměstnavatel - telefon: 311 254 043, 604 530 664
Bydliště - ulice: Průchova 3168
Bydliště - město: Kladno 1
Bydliště - PSČ: 272 01
Bydliště - telefon: 311 254 043, 604 530 664
Email: zuzana.tonikova@seznam.cz
Poznámka: dopravní stavby, ÚPD
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano