Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4015
Název záměru: Návrh na stanovení dobývacího prostoru Vysočany
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHrušovanyVysočany u Chomutova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2008 15:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: V.M.S. spol. s r.o., Husova 1410, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 47308567
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2004
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4015_oznameni.doc (158 kB) - 16.02.2004 11:47:42
Informace o oznámení: OV4015_infOznam.doc (37 kB) - 16.02.2004 11:47:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2004
Závěry zjišťovacího řízení: OV4015_zjistovaci.doc (53 kB) - 06.04.2004 11:20:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4015_dokumentace.doc (679 kB) - 07.10.2005 12:27:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4015_infDokumentace.doc (38 kB) - 07.10.2005 12:27:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4015_posudek.doc (637 kB) - 04.03.2008 10:16:08
Informace o posudku: OV4015_infPosudek.doc (39 kB) - 04.03.2008 10:16:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4015_inf1VP.doc (33 kB) - 11.04.2008 14:39:24
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4015_zapis1VP.doc (49 kB) - 16.05.2008 08:17:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4015_zaveryStan.doc (118 kB) - 02.06.2008 14:43:08
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostObvodní báňský úřad Most
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: