Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP019
Název záměru: Dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkLysá nad LabemLysá nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.04.2005 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REAN a.s., Praha 9
IČ oznamovatele: 26167344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Toniková Zuzana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP019_oznameni.doc (592 kB) - 28.08.2002 07:54:57
Informace o oznámení: MZP019_infOznam.doc (46 kB) - 28.08.2002 07:54:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP019_zjistovaci.doc (6470 kB) - 18.10.2002 12:58:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP019_dokumentace.pdf (6312 kB) - 20.04.2004 14:17:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP019_infDokumentace.doc (32 kB) - 21.04.2004 13:37:17
Vrácení dokumentace: MZP019_vraceni.doc (37 kB) - 21.04.2004 13:37:17
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP019_posudek.doc (854 kB) - 13.09.2004 08:01:51
Informace o posudku: MZP019_infPosudek.doc (44 kB) - 13.09.2004 07:41:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP019_inf1VP.doc (45 kB) - 05.04.2005 09:35:39
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP019_zapis1VP.doc (84 kB) - 05.04.2005 09:37:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP019_zaveryStan.doc (140 kB) - 05.04.2005 09:36:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: