Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4215
Název záměru: Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Karlovarský krajChebChebJindřichov u Tršnic
Karlovarský krajChebChebTršnice
Karlovarský krajChebFrantiškovy LázněDlouhé Mosty
Karlovarský krajChebFrantiškovy LázněFrantiškovy Lázně
Karlovarský krajChebTřebeňDoubí u Třebeně
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2021 08:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2021
Zpracovatel oznámení: Toniková Zuzana Ing.
Text oznámení záměru: OV4215_oznameni.zip (167654 kB) - 28.07.2021 09:36:38
Informace o oznámení: OV4215_infOznam.pdf (164 kB) - 28.07.2021 12:03:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV4215_zjistovaci.zip (824 kB) - 17.09.2021 08:39:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: