Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK661
Název záměru: Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova-Na Roudné
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBolevec
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBožkov
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2007 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Toniková Zuzana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK661_oznameni.pdf (10431 kB) - 09.01.2007 09:50:00
Informace o oznámení: PLK661_infOznam.doc (55 kB) - 09.01.2007 10:09:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK661_zjistovaci.zip (723 kB) - 14.03.2007 08:47:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Toniková Zuzana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK661_posudek.pdf (9488 kB) - 23.07.2007 13:21:13
Informace o posudku: PLK661_infPosudek.doc (53 kB) - 23.07.2007 13:25:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK661_inf1VP.doc (51 kB) - 02.08.2007 11:39:52
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK661_zapis1VP.doc (32 kB) - 21.09.2007 08:37:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK661_zaveryStan.doc (123 kB) - 08.11.2007 10:03:01
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Chybějící dokumenty již nejsou dohledatelné