Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP108
Název záměru: Břevnovská radiála - stavba č. 7553
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP108_duvodyUkonceni.pdf (196 kB) - 28.11.2018 12:36:12
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřevnov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřešovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŘepy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2018 12:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, odbor městského investora, Mariánské náměstí 2, PRAHA 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Toniková Zuzana Ing.
Text oznámení záměru: MZP108_oznameni.zip (50309 kB) - 01.02.2006 09:01:53
Informace o oznámení: MZP108_infOznam.zip (60 kB) - 23.01.2006 14:36:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP108_zjistovaci.pdf (1088 kB) - 22.03.2006 08:38:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Toniková Zuzana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP108_dokumentace.zip (47639 kB) - 24.11.2010 12:58:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP108_infDokumentace.pdf (99 kB) - 24.11.2010 12:58:02
Vrácení dokumentace: MZP108_vraceni.zip (23097 kB) - 21.02.2011 17:19:01
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Z kapacitních důvodů je zveřejněna pouze textová část dokumentace s texty jednotlivých studií. Grafické a mapové přílohy lze poskytnout na vyžádání.