Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1045
Název záměru: Jižní Předlice - I. část
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/96
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemPředlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2020 16:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2019
Text dokumentace: ULK1045_dokumentace.pdf (7791 kB) - 19.01.2018 07:58:46
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK1045_prepracovana.pdf (9109 kB) - 19.03.2019 09:41:08
Přílohy k dokumentaci: Přílohy Jižní Předlice I. část
ULK1045_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (144023 kB) - 19.01.2018 07:58:46
Přílohy přepracované dokumentace
ULK1045_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (173334 kB) - 19.03.2019 09:41:08
Informace o dokumentaci: ULK1045_infDokumentace.pdf (49 kB) - 23.01.2018 13:55:16
Vrácení dokumentace: ULK1045_vraceni.zip (2122 kB) - 28.03.2018 10:23:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1045_posudek.zip (3698 kB) - 22.01.2020 16:08:53
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK1045_inf1VP.pdf (54 kB) - 29.04.2019 11:36:07
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1045_zaveryStan.pdf (1222 kB) - 22.01.2020 16:10:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: