Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1021
Název záměru: Výrobní hala na předizolované potrubí Fin Therm, Praha 9 - Třeboradice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTřeboradice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2005 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FinTherm Praha - KWH Pipe a.s., Za tratí 197, 196 00 Praha 9 - Třeboradice
IČ oznamovatele: 60192224
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Toniková Zuzana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1021_oznameni.doc (458 kB) - 08.01.2004 15:15:40
Informace o oznámení: OV1021_infOznam.doc (39 kB) - 08.01.2004 15:15:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1021_zjistovaci.doc (1202 kB) - 16.06.2004 09:11:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1021_dokumentace.pdf (546 kB) - 17.05.2005 11:52:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1021_infDokumentace.doc (44 kB) - 17.05.2005 09:20:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1021_posudek.doc (629 kB) - 24.08.2005 08:01:39
Informace o posudku: OV1021_infPosudek.doc (47 kB) - 24.08.2005 08:01:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1021_inf1VP.doc (34 kB) - 13.09.2005 07:56:23
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1021_zapis1VP.doc (91 kB) - 21.10.2005 11:55:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1021_zaveryStan.doc (109 kB) - 08.11.2005 10:33:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: