Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ládyš Libor Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48068/ENV/06, 3032/ENV/11, 70572/ENV/15, MZP/2021/710/4183
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3772/603/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOLA group, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Mistrovská 558/4
Zaměstnavatel - mesto: Praha 10
Zaměstnavatel - PSČ: 108 00
Zaměstnavatel - telefon: 274 784 927 - 9
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Praha
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: libor.ladys@ekolagroup.cz, ekola@ekolagroup.cz
Poznámka: Dobývání nerostů, těžba, dopravní zařízení, klasická energetika, průmysl stavebních hmot, lehký průmysl, odpadové hospodářství, dřevařský a papírenský průmysl, obchodní a skladové areály, SEA, EIA, hluk, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano